Akce
Body v koši:
0
No active promotions today.
Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VERTERA

ÚVOD

Vítejte v Zásadách ochrany osobních údajů Společnosti Vertera! Zde vysvětlujeme, jaké údaje shromažďujeme, když přistupujete na naše Stránky a používáte je. Vysvětlujeme také, proč tyto údaje shromažďujeme a komu jsou vaše údaje poskytovány. Přečtěte si je a obraťte se na nás s případnými dotazy týkajícími se tohoto dokumentu. Než si u Společnosti Vertera zaregistrujete osobní účet, přečtěte si, prosím, tyto Zásady ochrany osobních údajů a potvrďte, že s jednotlivými částmi souhlasíte.

Vertera OÜ ("Společnost","my","Vertera"), IČO: 14137122, adresa: Parda 3, kab 324, Tallinn, Estonia, 10151, se zavazuje chránit osobní údaje shromážděné nebo získané od návštěvníků (dále jen "Návštěvníci") webových stránek www. vertera. org, jakož i dalších webových stránek a aplikací provozovaných Společností (dále jen "Stránky") a dalších používaných interaktivních médií, které obsahují odkaz na tyto Zásady. Popisuje také, jak používáme osobní údaje shromážděné při vaší registraci jako zákazníka (dále jen "Zákazník") nebo partnera Společnosti (dále jen "Partner"). V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") vysvětlujeme, jak jsou vaše osobní údaje, konkrétně veškeré informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"), (dále jen "osobní údaje"), které o vás můžeme mít, shromažďovány, používány, ukládány, přenášeny, zveřejňovány a vymazávány (dále jen "zpracování").

Zásady týkající se zpracování osobních údajů jsou stanoveny v souladu s odstavcem 2 článku 18.1 federálního zákona Ruské federace "O osobních údajích" č. 152-FZ ze dne 27. července 2006 a vztahují se na všechny osobní údaje zpracovávané Společností, které mohou být získány od fyzických nebo právnických osob (protistrany), které jsou se Společností ve smluvním vztahu.

Zákazníci nebo Partneři Společnosti výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách. Od osob mladších 18 let neshromažďujeme žádné osobní údaje. Pokud se domníváte, že nám osoba mladší 18 let poskytla osobní údaje, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Tyto Zásady se vztahují pouze na informace, které zpracováváme. Nevztahuje se na společnosti, které nevlastníme ani neovládáme, ani na zaměstnance, které neřídíme. Informace o našich produktech mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran a na veškeré informace, které těmto stránkám poskytnete, se budou vztahovat jejich případné zásady ochrany osobních údajů. Nezapomeňte si zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů na všech stránkách třetích stran, které navštívíte. Tyto stránky mají povinnost chránit veškeré informace, které jim poskytnete, takže nemůžeme nést odpovědnost za případné zneužití vašich osobních údajů.

Právním základem těchto Zásad je federální zákon Ruské federace č. 152-FZ ze dne 27. července 2006 "O osobních údajích" (federální zákon "O osobních údajích").

Registrací na Stránkách potvrzují Zákazníci nebo Partneři svůj souhlas s podmínkami těchto Zásad a souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s podmínkami těchto Zásad.

Tyto Zásady můžeme čas od času aktualizovat a informovat vás jejich o změnách, které se týkají vašich práv, a to e-mailem a/nebo zveřejněním na našich Webových stránkách.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A PROČ?

V souvislosti s každou vaší návštěvou Webových stránek bude Společnost automaticky shromažďovat následující osobní údaje:

 • Technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP) použité k připojení vašeho počítače k internetu, přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verzí doplňků prohlížeče, operačního systému a platformy;
 • Informace o vašich návštěvách Webových stránek, včetně úplných Unifikovaných Lokátorů Zdrojů (URL) na Webových stránkách, přes ně a z nich (včetně data a času); produkty, které jste si prohlíželi nebo hledali; doba odezvy stránek, chyby načítání, doba strávená na jednotlivých stránkách, informace o interakcích na stránce (jako je posouvání, klikání a přejíždění) a způsoby použité k přechodu ze stránky.

Tyto informace shromažďujeme za účelem vylepšování našich Webových stránek, produktů, plnění našich administrativních účelů a ochrany našich obchodních zájmů.

Vaše kontaktní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, shromažďujeme také prostřednictvím komunikačních kanálů dostupných v Kontaktech na webové stránce. Tyto informace shromažďujeme, abychom vám mohli poskytnout odpovídající odpovědi na vaše dotazy nebo připomínky.

Pokud se zaregistrujete jako Zákazník, můžeme od vás shromažďovat následující osobní údaje:

Vaše jméno a příjmení. Jedná se o smluvní závazek. Pokud tyto informace neuvedete, nebudete se moci zaregistrovat jako zákazník;

Heslo. Jedná se o smluvní požadavek. Bez hesla si nebudete moci vytvořit účet v našem online systému, protože údaje musí být zabezpečené;

E-mailová adresa. Vyžaduje se pro potvrzení a odesílání zpráv. Bez e-mailové adresy potvrzení neobdržíte. Používáme je také ke komunikaci s vámi;

Telefonní číslo. Tyto informace shromažďujeme za účelem správy vaší registrace jako zákazníka, vytvoření a správy vašeho online účtu, komunikace s vámi a také k potvrzení a doručení vašich objednávek;

Informace o vašich nákupech u Společnosti Vertera, jakož i informace o vašich preferencích pro určité typy produktů, nákupních zvyklostech, historii nákupů a chování v souvislosti s výdaji Tyto informace shromažďujeme za účelem vylepšování našich Webových stránek, produktů, plnění našich administrativních účelů a ochrany našich obchodních zájmů;

Poštovní adresa. Jedná se o smluvní požadavky, pokud je neuvedete, nebudeme moci vaši objednávku doručit.

Kromě toho, když s námi komunikujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů, shromažďujeme vaše kontaktní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa. Tyto informace shromažďujeme, abychom vám mohli poskytnout odpovídající odpovědi na vaše dotazy nebo připomínky.

Jiné typy osobních údajů můžeme shromažďovat pouze ve výjimečných případech. Pokud o vás budeme muset zpracovávat další typy osobních údajů, ujistíme se, že jste o zpracování vašich osobních údajů informováni a že pro to existuje právní základ (například váš souhlas).

Pokud se zaregistrujete jako Partner Společnosti, můžeme od vás shromažďovat následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení, popř. prostřední jméno. Pokud tyto informace neposkytnete, nebudeme vás moci zaregistrovat jako Partnera;
 • Vaše datum narození. Podle zákona se mohou registrovat pouze osoby starší 18 let;
 • • Váš osobní kód (ID). Tyto údaje použijeme k potvrzení, že jste konkrétním Partnerem a k vyplacení odměn v souladu s marketingovým plánem Společnosti;
 • Kopie pasu/občanského průkazu. Tyto údaje použijeme k potvrzení, že jste konkrétním Partnerem a k vyplacení odměn v souladu s marketingovým plánem Společnosti, jak to vyžaduje zákon;
 • Poštovní adresa. Jedná se o smluvní požadavek, pokud jej neuvedete, nebudeme moci vaši objednávku doručit;
 • Registrační adresa. Jedná se o naše zákonné požadavky. Bez informací o vaší aktuální adrese nemůžeme nabízet firemní bonusy;
 • E-mailová adresa. Vyžaduje se pro potvrzení a zprávy. Bez e-mailové adresy potvrzení neobdržíte. Používáme ji také ke komunikaci s vámi;
 • Telefonní číslo. Potřebné k potvrzení a doručení objednávek;
 • Číslo účtu (banka/platební systém). Jedná se o naše povinnosti, které nám ukládá zákon, abychom vám mohli vyplatit bonusy;
 • Heslo. Jedná se o smluvní požadavek. Bez hesla si nebudete moci vytvořit účet v našem online systému, protože údaje musí být chráněny;
 • Informace o vašich nákupech Společnosti Vertera a informace o vašich preferencích pro určité typy produktů. Tyto informace shromažďujeme za účelem vylepšování našich Webových stránek, produktů, plnění našich administrativních účelů a ochrany našich obchodních zájmů.

Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro některý z výše uvedených účelů, kontaktujte nás. Ačkoli je vaše rozhodnutí poskytnout Společnosti své osobní údaje obecně dobrovolné, pokud určité informace neposkytnete, Společnost nemusí být schopna splnit některé účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Bez znalosti vaší poštovní adresy vám například nebudeme moci doručit produkty.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Smluvní nezbytnost: Pokud je to nutné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi (obchodní podmínky), například pokud u něj nakoupíte. To zahrnuje přijímání plateb, komunikaci s vámi, poskytování zákaznických služeb a zajištění dodání nebo jiného poskytnutí produktů nebo služeb. Také k navázání partnerského kontaktu budeme potřebovat ověřit vaši totožnost, přijímat platby, komunikovat s vámi, poskytovat partnerské služby a poskytovat vám bonusy a odměny.

Oprávněné zájmy: Jak je vyžadováno pro sledování vlastních oprávněných zájmů, zejména:

 • komunikovat s vámi (včetně poskytování informací, které vám pomohou zlepšit vaše podnikání (například poskytování školicích materiálů a kurzů));
 • pozvat k účasti na výzkumu nebo průzkumu trhu, stejně jako pozvání na konferenci;
 • kontrolovat, zlepšovat, spravovat a chránit své produkty, obsah, služby a webové stránky, a to jak online, tak offline;
 • sledovat a zajistit, abyste dodržovali všechny zásady a předpisy.
 • monitorovat jakýkoli účet Zákazníka nebo Partnera za účelem prevence, vyšetřování a/nebo hlášení podvodů, terorismu, zkreslených informací, bezpečnostních incidentů nebo trestných činů v souladu s platnými právními předpisy; a také
 • analyzovat účinnost reklamy, kterou vám a ostatním nabízí, a poskytovat vám relevantní reklamu (včetně průzkumu spokojenosti zákazníků a podobných průzkumů).

Dodržování právních předpisů: K zajištění souladu s platnými zákony a ochrany oprávněných obchodních zájmů a zákonných práv Společnosti, mimo jiné včetně použití v souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů, regulačními, daňovými a vyšetřovacími účely (včetně zveřejnění těchto informací v souvislosti se soudním řízením nebo soudním sporem).

Souhlas: S výhradou níže uvedených podmínek vám bude Společnost zasílat přímé marketingové informace týkající se produktů a služeb Společnosti podobných těm, které jste již zakoupili, nebo jiných produktů a služeb poskytovaných Společností. Bude zaslána pouze v případě, že jste Společnosti udělili souhlas s účastí v procesu registrace jako Zákazník nebo Partner. Své preference můžete kdykoli upravit nebo odhlásit kliknutím na odkazy v e-mailech, které vám zasíláme.

KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby, sdílíme vaše osobní údaje s následujícími partnery:

 • Kurýrní Společnosti, které doručují zboží na vámi zadané poštovní adresy;
 • Poštovní Společnosti;
 • Dodavatelé produktů, kteří vám je dodávají napřímo;
 • Ostatní Společnosti skupiny Vertera Group, včetně Společnosti WR International AG pro analýzu na úrovni skupiny;
 • Vládním orgánům a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud je to nutné pro výše uvedené účely, pokud to stanoví zákon nebo je to nutné pro právní ochranu vlastních oprávněných zájmů v souladu s platnými právními předpisy.

Toto sdílení bude probíhat pro výše uvedené účely nebo v souladu s konkrétními právními povinnostmi, které se na nás vztahují.

Společnost bude vaše osobní údaje předávat zpravidla do zemí, které poskytují subjektům osobních údajů odpovídající ochranu, a to na základě vašeho souhlasu uděleného při registraci na Stránkách. Pokud budou vaše osobní údaje předány do zemí, které neposkytují odpovídající ochranu práv subjektů osobních údajů, bude Společnost povinna získat váš předchozí písemný souhlas s takovým předáním, který splňuje požadavky právních předpisů Ruské federace, nebo předat vaše Osobní údaje na základě jiných právních důvodů stanovených právními předpisy Ruské federace.

Při předávání vašich osobních údajů třetím stranám uvedeným v Zásadách, Společnost zajišťuje přísné dodržování důvěrnosti předávaných osobních údajů, jakož i dalších požadavků právních předpisů Ruské federace v oblasti ochrany osobních údajů. Za tímto účelem Společnost uzavírá příslušné smlouvy s třetími stranami, které splňují požadavky právních předpisů Ruské federace, a zejména federálního zákona "O osobních údajích".

Společnost Vertera používá vhodná ochranná opatření k ochraně osobních údajů, které jsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které jsou považovány za země s nižší úrovní ochrany osobních údajů. S naším poskytovatelem e-mailového systému a dodavateli IT podpory a údržby IT systému jsou uzavřeny standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a další právně přijatelné mechanismy přenosu. Kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů, abyste se seznámili s kopií příslušných ochranných opatření.

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje ukládáme především v rámci Evropského hospodářského prostoru. Některé funkce a požadavky služby však zahrnují předávání vašich údajů poskytovatelům služeb třetích stran mimo Evropský hospodářský prostor. Všechny tyto poskytovatele služeb jsme popsali výše v části "KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?". Pokud tito poskytovatelé služeb nejsou usazeni v zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany ve smyslu nařízení (EU) 2016/679, jako jsou například Spojené státy americké, bude se na předávání vztahovat standardní doložka o ochraně osobních údajů přijatá Evropskou komisí nebo jiný vhodný ochranný mechanismus, jako je například Privacy Shield Framework.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Při shromažďování vašich osobních údajů Společnost zajistí, aby byly vaše osobní údaje zaznamenávány, systematizovány, ukládány, upřesňovány (aktualizovány, měněny) a vyhledávány pomocí databází umístěných v Ruské federaci.

JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

Naše stránky používají soubory cookie (malé soubory umístěné na pevném disku uživatele webových stránek), aby vás odlišily od ostatních Zákazníků a Partnerů. To nám pomáhá poskytovat vám při prohlížení Webových stránek vysoce kvalitní služby a také nám to umožňuje Webové stránky vylepšovat. Soubory cookie používáme k analýze toku informací, k přizpůsobení služeb, obsahu a reklamy, k měření účinnosti reklamy a k podpoře důvěry a bezpečnosti.

Nabízíme určité služby, které jsou dostupné pouze prostřednictvím souborů cookie. Obvykle používáme následující kategorie souborů cookie:

1. Nezbytné soubory Cookie

Některé soubory cookie jsou nezbytné pro provoz stránek. Některé soubory cookie nám například umožňují identifikovat registrované Zákazníky nebo Partnery Společnosti a umožnit jim přístup na stránky. Pokud se registrovaný Zákazník nebo Partner Společnosti rozhodne tyto soubory cookie zakázat, nemusí mít Zákazník nebo Partner Společnosti přístup k veškerému obsahu na Stránkách.

2. Provozní soubory Cookie

Další soubory cookie mohou být použity k analýze toho, jak Návštěvníci, Zákazníci a Partneři používají tyto stránky, a ke sledování efektivity těchto stránek. To nám umožňuje poskytovat vysoce kvalitní služby, přizpůsobovat nabídku a rychle identifikovat a řešit případné problémy. Provozní soubory cookie lze například použít ke sledování, které stránky jsou nejoblíbenější, a ke zjištění, proč se na některých stránkách zobrazují chybová hlášení.

3. Funkční soubory Cookie

Funkční soubory cookie se používají k tomu, abychom si mohli zapamatovat preference Návštěvníků, Zákazníků a Partnerů, a přizpůsobit stránky tak, aby poskytovaly rozšířené funkce.

4. Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, abychom zjistili, jak návštěvníci pracují s našimi stránkami. To znamená, že když navštívíte naše stránky, váš prohlížeč automaticky odešle určité informace Společnosti Google. Jedná se například o webovou adresu navštívené stránky a vaši IP adresu. Další informace o tom, jak Společnost Google shromažďuje a zpracovává údaje, najdete na tomto odkazu.

Pokud nechcete, aby se služba Google Analytics používala v prohlížeči, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics. Více informací o službě Google Analytics a Zásadách ochrany osobních údajů Společnosti Google najdete zde.

Návštěvníci, Zákazníci a Partneři mohou soubory cookie kdykoli zakázat, pokud to jejich prohlížeč umožňuje, i když jim to může znemožnit používání Stránek. Podrobnosti o tom, jak zakázat soubory cookie, najdete zde.

Více informací o tom, jak Společnost používá soubory cookie, naleznete zde.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel, nebudou uchovávány déle, než je pro daný účel nezbytné. Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu trvání vašeho smluvního vztahu se Společností a v povoleném rozsahu i po ukončení tohoto vztahu, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách.

Osobní údaje se uchovávají ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu osobních údajů po dobu ne delší, než vyžadují účely zpracování osobních údajů, pokud doba uchovávání osobních údajů není stanovena federálním zákonem, smlouvou, jejíž smluvní stranou, příjemcem nebo ručitelem je subjekt osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje budou zničeny nebo odosobněny po dosažení cílů zpracování nebo pokud již nejsou pro dosažení těchto cílů nezbytné, jestliže federální zákon nestanoví jinak.

Společnost může například uchovávat určité informace i po smazání účtu, pokud je to nutné pro splnění zákonných požadavků, vyřešení sporu, zabránění podvodu nebo zneužití nebo prosazení ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů. Osobní údaje návštěvníků, kteří se nepřihlásili k účtu, jsou uchovávány po dobu 12 měsíců za účelem analýzy chování v neosobní podobě. V případě zákazníků, kteří si u Společnosti neobjednali žádné produkty, vymažeme všechny osobní údaje 12 měsíců po schválení žádosti o vymazání vašeho účtu, abychom mohli analyzovat činnost zákazníků a zlepšovat webové stránky a naše produkty.

Pro zákazníky, kteří si objednali jakýkoli produkt Společnosti Vertera, platí následující Zásady mazání údajů:

Informace o zpracování objednávek bude Společnost Vertera uchovávat po dobu 5 let nebo do ukončení daňové kontroly, podle toho, co nastane později. Ostatní osobní údaje budou vymazány 12 měsíců po schválení smazání vašeho účtu.

Pro Partnery:
Společnost uchovává informace o zpracování objednávek po dobu 5 let nebo do ukončení daňové kontroly, podle toho, co nastane později. Společnost může používat vaše osobní údaje, pokud se Společností spolupracujete. Při rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje po ukončení vaší spolupráce se Společností, bereme v úvahu případné trvalé povinnosti (například uchovávat informace pro účely účetnictví) nebo dobu, po kterou je možné zahájit nebo obhajovat jakékoli právní nároky.

Vaše údaje přestaneme zpracovávat pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud vznesete námitku proti takovému zpracování vašich údajů nebo pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, pokud byl váš souhlas dříve získán.

VAŠE PRÁVA

Zde jsme shrnuli základní práva, která máte podle zákona o osobních údajích. Některá práva jsou komplexní, mohou obsahovat omezení v závislosti na právním základu pro zpracování údajů a do našich shrnutí nebyly zahrnuty všechny podrobnosti. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů, kde najdete úplné vysvětlení těchto práv.

Zákazníci či Partneři Společnosti (subjekty osobních údajů) mají právo na:

 • rozhodnout, zda své osobní údaje sdílet s provozovatelem osobních údajů;
 • odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů;
 • přidávat, doplňovat nebo měnit zpracovávané osobní údaje;
 • požádat o vyloučení svých osobních údajů z veřejně dostupných zdrojů osobních údajů;
 • obdržet informace týkající se zpracování svých osobních údajů, včetně informací obsahujících:

- potvrzení o zpracování osobních údajů provozovatelem;

- právní základ a účel zpracování osobních údajů;

- účely a metody zpracování osobních údajů používaných provozovatelem;

- název a sídlo provozovatele, informace o osobách (jiných než zaměstnanci provozovatele), které mají přístup k osobním údajům nebo kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny na základě smlouvy s provozovatelem nebo na základě federálního zákona "O osobních údajích";

- zpracovávané osobní údaje týkající se příslušného subjektu osobních údajů, zdroj jejich získání, pokud není federálním zákonem "O osobních údajích" stanoven jiný postup pro poskytování těchto údajů;

- lhůty pro zpracování osobních údajů, včetně lhůt pro jejich uchovávání;

- postup pro uplatnění práv stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů;

- informace o přeshraničním předávání údajů, ke kterému došlo nebo ke kterému má dojít;

- jméno nebo příjmení, křestní jméno a adresu osoby, která zpracovává osobní údaje jménem provozovatele, pokud zpracováním byla nebo bude pověřena tato osoba;

- další informace požadované federálním zákonem "O osobních údajích" nebo jinými federálními zákony.

Právo subjektu údajů na přístup k jeho osobním údajům může být omezeno v souladu s federálními zákony Ruské federace.

Jakákoli svá práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit tak, že se obrátíte na naši zákaznickou podporu.

ODKAZY NA DALŠÍ STRÁNKY

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky spravované třetími stranami, jejichž postupy pro ochranu informací a soukromí se liší od našich postupů. Nejsme zodpovědní za informace nebo postupy ochrany osobních údajů používané těmito třetími stranami. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech webových stránkách třetích stran, než začnete tyto webové stránky používat nebo než na nich nebo jejich prostřednictvím poskytnete jakékoli osobní údaje nebo jiné informace.

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoli revidovány, změněny, aktualizovány a/nebo doplněny bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení Společnosti. Jakmile tak učiníme, zveřejníme oznámení na havní stránce našich webových stránek a zaktualizujeme také datum aktualizace v horní části této stránky. Doporučujeme Zákazníkům a Partnerům, aby pravidelně kontrolovali změny na této stránce, aby si byli vždy vědomi toho, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Každý Zákazník či Partner musí vzít na vědomí a souhlasit s tím, že je osobně zodpovědný za to, že bude pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a seznámí se s případnými změnami.

Používáním našich webových stránek Zákazník či Partner automaticky potvrzuje svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud Zákazník nebo Partner nesouhlasí s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, žádáme ho, aby naše Stránky nepoužíval. Pokud Zákazník či Partner pokračuje v používání Internetových stránek po zveřejnění změn těchto Zásad ochrany osobních údajů, má se za to, že tyto změny přijal.

OZNAMOVACÍ HARMONOGRAM

V případě porušení zabezpečení ochrany osobních údajů je Společnost Vertera povinna ohlásit toto porušení příslušnému dozorovému úřadu bez zbytečného odkladu, a pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co se o něm dozvěděla. V takové situaci musíte být neprodleně informováni také vy.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud máte jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, chcete-li aktualizovat informace, které o vás uchováváme, nebo chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na adrese support@vertera. org

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na níže uvedené adrese a/nebo telefonním čísle: Laboratoř krásy a zdraví Vertera, s.r.o.

Adresa: ulice Sofie Perovské 6, Tver, Tverská oblast, Rusko 170006, kancelář XIII

Telefon: 7 (920) 191-61-87, 8 (800) 707-25-39.

Soubory cookie používáme k zajištění správného fungování našich webových stránek a ke zlepšování kvality našich služeb. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.Zásady ochrany osobních údajů