Акции
Натрупани точки в количката:
0
Днес няма активни акции.
Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА «ВЕРТЕРА»

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в Политиката за поверителност на Vertera! Тук обясняваме какви данни събираме, когато имате достъп и използвате нашите Сайтове. Ние също така обясняваме защо събираме тези данни и на кого се споделят Вашите данни. Моля, прочетете това и се свържете с нас за всякакви въпроси относно този документ. Преди да можете да регистрирате личен акаунт във Vertera, моля, прочетете тази Политика за поверителност и се съгласете с различните раздели.

Vertera OU („Компанията“, „ние“, „Vertera“), регистрационен номер 14137122, адрес Parda 3, kab 324, Талин, Естония, 10151, се ангажира да опазва личните данни, събрани или получени от посетители („Посетители“) на сайтовете https://vertera.eu/cs („Сайтове“). Тя също така описва как използваме лични данни, събрани, когато се регистрирате като Клиент („Клиент“) или като Партньор („Партньор“). В тази Политика за поверителност („Политика“) ние обясняваме как Вашите лични данни, което означава всяка информация, свързана с Вас като идентифицирано или идентифициращо физическо лице („Лични Данни“), която може да съхраняваме за Вас, се събират, използват, съхраняват, разкриват и премахват (всяка и всички се наричат "обработване").

В тази Политика за поверителност („Политика“) ние обясняваме как Вашите лични данни, а именно всяка информация, свързана с пряко или непряко идентифицирано или идентифициращо физическо лице (субект на лични данни) („Лични данни“), която можем да съхраняваме за Вас, събираме, използваме, съхраняваме, предаваме, разкриваме и изтриваме (наричани по-долу „обработване“).

Политиката по отношение на обработване на Лични данни е изготвена в съответствие с параграф 2 на чл. 18.1 от Федералния закон на Руската Федерация „За личните данни“ № 152-ФЗ от 27 юли 2006 г. и се прилага за всички Лични данни, обработвани от Компанията, които могат да бъдат получени от физическо или юридическо лице (контрагент), което е в договорни отношения с Компанията.

Клиентите, Независимите Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» изрично се съгласяват с обработването на техните Лични данни, както е описано в тази Политика. Ние не събираме лична информация за лице под 18 години. Ако смятате, че лице под 18 години ни е предоставило лична информация, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка.

Тази Политика се отнася само за информация, която обработваме. Това не се отнася за компании, които не притежаваме или контролираме, или служители, които не управляваме. Информацията за нашите продукти може да съдържа връзки към сайтове на трети страни и всяка информация, която предоставяте на тези сайтове, ще бъде обхваната от всяка политика за поверителност, която може да имат. Не забравяйте да прочетете политиката за поверителност на всички сайтове на трети страни, които посещавате. Тези сайтове са длъжни да защитават всяка информация, която им предоставяте, така че не можем да носим отговорност за злоупотребата с Вашата лична информация.

Правното основание на тази Политика е Федералният закон на Руската Федерация „За личните данни“ № 152-ФЗ от 27 юли 2006 г. (ФЗ „За личните данни“).

При регистрация в Сайта, Клиентите, Независимите Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» потвърждават своето съгласие с условията на тази Политика и съгласието си за обработване на Личните им данни в съответствие с условията на тази Политика.

Можем да актуализираме тази Политика от време на време и да ви уведомяваме за промени в тази Политика, които засягат Вашите права по имейл и/или чрез публикуване на нашите Сайтове.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО?

По отношение на всяко Ваше посещение на Сайтовете, Компанията автоматично ще събира следните Лични данни:

 • Техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашия компютър с интернет, информация за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона, типове и версии на добавки за браузър, операционна система и платформа;
 • Информация за посещенията Ви на уебсайтове, включително пълния URL адрес на Uniform Resource Locators (URL) на уебсайтовете, през тях и от тях (включително дата и час); продуктите, които сте разглеждали или търсили; времена за реакция на страницата, грешки при зареждане, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействията на страниците (като превъртане, кликване и задържане на курсора на мишката) и методите, използвани за излизане от страницата.

Ние събираме тази информация, за да подобрим нашите Сайтове, продукти, да изпълним нашите административни цели и да защитим нашите бизнес интереси.

В допълнение, чрез комуникационните канали, достъпни на уебстраницата „Контакти“, ние събираме информацията Ви за контакт, като Вашето име, имейл адрес. Ние събираме тази информация, за да Ви предоставим подходящи отговори на Вашите въпроси или коментари.

Ако се регистрирате като Клиент, ние може да събираме следните лични данни от Вас:

Вашето Име, Фамилия. Това е договорно задължение. Ако не предоставите тези данни, няма да можете да се регистрирате като Клиент;

Парола. Това е договорно изискване. Без парола няма да можете да създадете своя акаунт в нашата онлайн система, тъй като данните трябва да бъдат защитени;

Имейл адрес. Изисква се за потвърждения и изпращане на съобщения. Без имейл няма да получите потвърждение. Използваме го и за комуникация с Вас;

Телефонен номер. Ние събираме тази информация, за да управляваме Вашата регистрация като Клиент, да създаваме и управляваме Вашия онлайн акаунт, да комуникираме с Вас; Също така се изисква за потвърждение и доставяне на Вашите поръчки;

Информация за Вашите покупки във Vertera, както и информация за Вашите предпочитания за определени видове продукти, навици за пазаруване, история на покупките и поведение по отношение на разходите. Ние събираме тази информация, за да подобрим нашите Сайтове, продукти, да изпълним нашите административни цели и да защитим нашите бизнес интереси;

Пощенски адрес. Това са договорни изисквания, ако не ги предоставите, няма да можем да доставим поръчката Ви.

Освен това, когато общувате с нас чрез различни комуникационни канали, ние събираме Вашата информация за контакт, като Вашето име, имейл адрес. Ние събираме тази информация, за да Ви предоставим подходящи отговори на Вашите въпроси или коментари.

Можем да събираме други видове лични данни само при изключителни обстоятелства. Ако трябва да обработваме допълнителни видове лични данни за Вас, ние ще гарантираме, че сте информирани за обработката на Вашите Лични данни и че има правно основание за това (например Вашето съгласие).

Ако се регистрирате като Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера», ние може да събираме следните Лични данни от Вас:

 • Вашата Фамилия, Собствено име, Презиме. Ако не предоставите тези данни, ние няма да можем да Ви регистрираме като Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера».
 • Вашата дата на раждане. В съответствие със закона регистрацията е достъпна само за лица над 18 години
 • Вашият личен код (ID). Ще използваме тези данни, за да потвърдим, че сте конкретен Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» и за да изплащаме възнаграждения в съответствие с Маркетинговия план на Компанията;
 • Копие на паспорт/лична карта. . Ще използваме тези данни, за да потвърдим, че сте конкретен Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» и за да изплащаме възнаграждения в съответствие с Маркетинговия план на Компанията в съответствие със законовите изисквания;
 • Пощенски адрес. Това са договорни изисквания, ако не го предоставите, няма да можем да доставим поръчката Ви;
 • Адресна регистрация. Това са нашите законови изисквания. Не можем да предлагаме бонуси от Компанията без информация за настоящия Ви адрес;
 • Имейл адрес. Изисква се за потвърждения и съобщения. Без имейл няма да получите потвърждение. Ние също го използваме за комуникация с Вас;
 • Телефонен номер. Изисква се за потвърждение и доставка на Вашите поръчки;
 • Номер на сметка (банкова/платежна система). Това са нашите законови задължения да Ви изплащаме бонуси;
 • Парола. Това е договорно изискване. Без парола няма да можете да създадете своя акаунт в нашата онлайн система, тъй като данните трябва да бъдат защитени;
 • Информация за Вашите покупки на Vertera, както и информация за Вашите предпочитания за определени видове продукти. Ние събираме тази информация, за да подобрим нашите Сайтове, продукти, да изпълним нашите административни цели и да защитим нашите бизнес интереси.

Ако възразите срещу използването на Вашите лични данни за някоя от целите, посочени по-горе, моля, свържете се с нас. Въпреки че решението Ви да предоставите личните си данни на Компанията обикновено е доброволно, ако не предоставите определена информация, Компанията може да не е в състояние да изпълни някои от целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Например, ние не можем да Ви доставим продукти, без да знаем Вашия пощенски адрес.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Изпълнение на клаузите на договора: както се изисква за сключване и изпълнение на договор с Вас (Общи условия), например ако направите покупка. Това ще включва приемане на плащания, комуникация с Вас, предоставяне на услуги на Клиенти, Независими Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» и организиране на доставка или друго предоставяне на продукти или услуги. Освен това за да установим партньорски контакти ще трябва да потвърдим Вашата самоличност, да приемаме плащания, да комуникираме с Вас, да предоставяме партньорски услуги и да Ви предоставяме бонуси и възнаграждения.

Законни интереси: В съответствие с изискавнията за реализиране на собствените си законни интереси, по-специално:

 • да общуваме с Вас (включително да Ви предоставяме информация, която ще Ви помогне да подобрите бизнеса си (например, предоставяйки Ви материали за обучение и занимания);
 • да Ви поканим за участие в проучване или пазарно проучване, както и покана за участие в конференции;
 • осигуряване на възможност да контролираме, подобряваме, администрираме и защитаваме нашите продукти, съдържание, услуги и Сайтове, както онлайн, така и офлайн;
 • да наблюдаваме и налагаме спазването на всички политики и разпоредби
 • да контролираме всеки акаунт на Клиент или Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» за предотвратяване, разследване и/или докладване на измами, тероризъм, невярно представяне, инциденти със сигурността или престъпления в съответствие с приложимото законодателство; както и
 • да анализираме ефективността на рекламата, която обслужваме за Вас и другите, и да Ви предоставим подходяща реклама (включително оценки на удовлетвореността на клиентите и подобни проучвания).

Правно съответствие: Осигуряване на съответствие с приложимите закони и защита на законните бизнес интереси и законните права на Компанията, включително, но не само, използване във връзка с правни действия, съответствие с регулаторни, данъчни и разследващи цели (включително разкриване на такава информация) във връзка със съдебен процес.

Съгласие: при спазване на следното, Компанията ще Ви изпрати директен маркетинг във връзка с продуктите и услугите на Компанията, подобни на тези, които вече сте закупили, или други продукти и услуги, предоставяни от Компанията. Той ще бъде изпратен само ако сте дали съгласието си Компанията да участва в процеса на регистрация на Клиент или Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера». Можете да управлявате предпочитанията си или да се отпишете по всяко време, като следвате връзките в имейлите, които Ви изпращаме.

НА КОГО ЩЕ СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да Ви предоставим качествена услуга, ние споделяме Вашите Лични данни със следните партньори:

 • Компании, предоставящи куриерски услуги, които доставят стоки на посочените от Вас пощенски адреси;
 • Пощенски станции;
 • Доставчици на продукти, които доставят стоки директно до Вас;
 • Други компании от групата Vertera, включително WR International AG за анализ на ниво група;
 • Държавни органи и/или служители на правоприлагащите органи, ако е необходимо за горните цели, ако се изисква от закона или се изисква за правна защита на собствените му законни интереси в съответствие с приложимото законодателство.

Това споделяне ще бъде за целите, посочени по-горе или в съответствие със специфични законови задължения, на които сме подчинени.

Компанията прехвърля Вашите Лични данни, като правило, в държави, които осигуряват адекватна защита на субектите на лични данни въз основа на Вашето съгласие, предоставено при регистрацията в Сайта. В случай, че Вашите Лични данни ще бъдат прехвърлени в държави, които не осигуряват адекватна защита на правата на субектите на Лични данни, Компанията е длъжна да получи Вашето предварително писмено съгласие за такова прехвърляне, което отговаря на изискванията на законодателството на Руската Федерация, или да прехвърлите Вашите лични данни на други законови основания, предвидени от законодателството на Руската Федерация.

При прехвърляне на Вашите Лични данни на трети лица, посочени в Политиката, Компанията гарантира стриктно спазване на поверителността на прехвърлените Лични данни, както и други изисквания на законодателството на Руската Федерация в областта на защитата на личните данни. За да направи това, Компанията сключва съответните споразумения с трети страни, които отговарят на изискванията на законодателството на Руската Федерация и по-специално на Федералния Закон „За личните данни“.

Можете да поискате информация за всякакви трети страни, които имат достъп до Вашите Лични данни, които обработват Вашите Лични данни от името на Компанията, като се свържете с нас на адреса, посочен в раздел „Как да се свържете с нас“. Ще се постараем да отговорим своевременно на всяко Ваше искане. Във всеки случай, ние ще предоставим отговор на Вашето искане в съответствие със сроковете, установени от законодателството на Руската Федерация

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

При събиране на Вашите Лични данни, Компанията осигурява записване, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), извличане на Вашите Лични данни с помощта на бази данни, разположени на територията на Руската Федерация.

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ В НАШИТЕ САЙТОВЕ?

Нашите Сайтове използват бисквитки (малки файлове, поставени на твърдия диск на потребителите на уебсайта), за да Ви разграничат от другите клиенти и Независими Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера». Това ни помага да Ви предоставим висококачествени възможности при сърфиране в Сайтовете и ни позволява да подобрим Сайтовете. Ние използваме бисквитки, за да анализираме потока от информация; настройки на услуги, съдържание и реклама; измерване на ефективността на рекламата; и насърчаване на доверие и сигурност.

Ние предлагаме определени услуги, които са достъпни само чрез използване на бисквитки. Обикновено използваме следните категории бисквитки:

1. Строго задължителни бисквитки

Някои бисквитки са необходими за функционирането на Сайта. Например някои бисквитки ни позволяват да идентифицираме регистрирани клиенти или Независими Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» и да им предоставим достъп до Сайта. Ако регистриран Клиент или Независими Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» избере да деактивира тези бисквитки, Клиентът, Независимият Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» може да няма достъп до цялото съдържание на Сайтовете.

2. Оперативни бисквитки

Други бисквитки могат да се използват за анализ на начина, по който Посетители, Клиенти, Независими Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» използват Сайта и за наблюдение на ефективността на Сайтовете. Това ни позволява да предоставим висококачествен опит, като персонализираме предложението и бързо идентифицираме и разрешаваме всички възникнали проблеми. Например, оперативните бисквитки могат да се използват, за да следим кои страници са най-популярни и да определят защо определени страници получават съобщения за грешка.

3. Бисквитки за функционалност

Бисквитките за функционалност се използват, за да ни дадат възможност да запомним предпочитанията на Посетителите, Клиентите, Независимите Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» и да адаптираме Сайта, за да предостави подобрени функции.

4. Google Analytics

Ние използваме Google Analytics, за да разберем как посетителите взаимодействат с нашите Сайтове. Това означава, че когато посещавате нашия Сайт, Вашият браузър автоматично изпраща определена информация до Google. Това включва например уеб адреса на страницата, която посещавате, и Вашия IP адрес. Подробна информация за това как технологията на Google събира и обработва данни може да бъде намерена чрез тази връзка.

Ако не искате Google Analytics да се използва във Вашия браузър, можете да инсталирате ъпгрейд за браузъра Google Analytics. Можете да научите повече за Google Analytics и политиката за поверителност на Google.

Посетители, Клиенти, Независими Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» винаги могат да откажат бисквитки, ако браузърът им го позволява, въпреки че това може да попречи на тяхното използване на Сайтовете. Подробна информация как да деактивирате бисквитките можете да намерите чрез връзката.

Повече информация за това как Компанията използва бисквитки може да намерите чрез връзката.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Личните данни, които обработваме за каквито и да било цели, не трябва да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за тези цели. Компанията ще съхранява Вашите Лични данни за срока на договорните Ви отношения с Компанията и, доколкото е позволено, след прекратяването на тези отношения, толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, определени в тази Политика.

Съхраняването на лични данни се извършва във форма, която позволява да се определи предметът на личните данни за не по-дълго от изискваното за целите на обработката на лични данни, ако срокът за съхранение на лични данни не е установен от федералния закон, споразумение за което субектът на личните данни е страна, бенефициент или поръчител. Обработените лични данни подлежат на унищожаване или обезличаване при постигане на целите на обработването или в случай на загуба на необходимостта от постигане на тези цели, освен ако федералният закон не предвижда друго.

Например, Компанията може да съхранява специална информация дори след изтриване на акаунт, ако е необходимо за спазване на законовите изисквания, разрешаване на спор, предотвратяване на измами или злоупотреби и за прилагане на разпоредбите на тази Политика за поверителност. Личните данни на посетители, които не са влезли в акаунта, се съхраняват в продължение на 12 месеца за анализ на поведенческата активност в анонимизирана форма. За Клиенти, които не са поръчали продукти от Компанията, ние ще изтрием всички Лични данни 12 месеца след одобрението на Вашето искане за изтриване на акаунт, за да анализираме дейностите на Клиента и да подобрим Сайтовете, нашите продукти.

За Клиенти, които са поръчали продукти на Vertera, нашата политика за изтриване на данни е както следва:

Информацията за обработка на поръчки ще се съхранява от Vertera за 5 години или до приключване на данъчния одит, в зависимост от това кое от двете настъпи по-късно. Други Лични данни ще бъдат изтрити 12 месеца след одобрението на изтриването на Вашия акаунт.

За Независими Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера»:
Информацията за обработка на поръчки ще се съхранява от Компанията в продължение на 5 години или до приключване на данъчната проверка, в зависимост от това кое от двете настъпи по-късно. Компанията може да използва Вашите Лични данни, когато работите с Компанията. Когато решаваме колко дълго да съхраняваме лична информация, след като спрете да работите с Компанията, ние вземаме предвид всички текущи задължения, които може да имаме (например да съхраняваме информация за счетоводни цели), или продължителността на времето, разрешено за започване или защита на каквито и да са правни искове.

Ще спрем да обработваме Вашите данни за директен маркетинг, включително профилиране, ако възразите срещу такова обработване на Вашите данни или ако оттеглите съгласието си за обработка, ако съгласието Ви е получено по-рано.

ВАШИТЕ ПРАВА

Тук сме обобщили основните права, които имате съгласно Федералния Закон „За личните данни“.

Клиентите, Независимите Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера (Субекти на лични данни) имат право да:

 • решават да предоставят своите Лични данни на оператора на Лични данни;
 • оттеглят съгласието си за обработка на Личните им данни;
 • въвеждат, допълват или променят обработваните Лични данни;
 • поискат техните Лични данни да бъдат изключени от публично достъпни източници на Лични данни;
 • получават информация относно обработването на Личните им данни, включително следното:

- потвърждение на факта на обработка на Лични данни от оператора;

- правни основания и цели за обработване на Лични данни;

- целите и методите, използвани от оператора за обработване на Лични данни;

- името и местоположението на оператора, информация за лица (с изключение на служителите на оператора), които имат достъп до Лични данни или на които могат да бъдат разкрити Лични данни въз основа на споразумение с оператора или въз основа на Федералния Закон „За личните данни“;

- обработвани Лични данни, отнасящи се до съответния предмет на Лични данни, източник на тяхното получаване, освен ако във Федералния Закон „За личните данни“ не е предвидена различна процедура за подаване на такива данни;

- условията за обработка на Личните данни, включително условията за тяхното съхранение;

- процедурата за упражняване от субекта на Личните данни на правата, предвидени във Федералния Закон "За личните данни";

- информация за извършения или предлаган трансграничен трансфер на данни;

- наименование или фамилия, собствено, бащино име и адрес на лицето, което обработва Лични данни от името на оператора, ако обработването е или ще бъде поверено на такова лице;

- друга информация, предвидена от Федералния Закон "За личните данни" или други федерални закони на Руската Федерация.

Правото на субекта на Лични данни на достъп до Личните му данни може да бъде ограничено в съответствие с федералните закони на Руската Федерация.

Можете да упражните някое от правата си във връзка с Личните си данни, като се свържете с нашия екип за поддръжка.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Сайтовете може да съдържат връзки към уебсайтове, поддържани от трети страни, чиято информация и практики за поверителност се различават от нашите. Ние не носим отговорност за информацията или практиките за поверителност на такива трети страни. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на всички уебсайтове на трети страни, преди да използвате такива уебсайтове или да предоставите лични данни или друга информация на или чрез такива уебсайтове.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност може да бъде преразгледана, модифицирана, актуализирана и/или допълнена по всяко време без предизвестие по собствено усмотрение на Компанията. Когато направим това, ще публикуваме известие на началната страница на нашите Сайтове и ще актуализираме датата на актуализиране в горната част на тази страница. Призоваваме Клиентите, Независимите Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» редовно да проверяват тази страница за промени, за да бъдат информирани за това как помагаме за защитата на Личните данни, които събираме. Всеки Клиентит, Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» трябва да потвърди и да се съгласи, че е лично отговорен за периодичния преглед на тази Политика за поверителност и прегледа на промените.

Използвайки нашите Сайтове, Клиентът, Независимият Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера», автоматично потвърждава, че приема тази Политика за поверителност. Ако Клиентът, Независимият Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера», не е съгласен с тази Политика за поверителност, ние ще изискваме той да не използва нашите Сайтове. Ако Клиентът, Независимият Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера», продължи да използва Сайтовете след публикуването на изменения в тази Политика за поверителност, ще се счита, че приема тези изменения.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате коментари или въпроси относно нашата Политика за поверителност, ако искате да актуализирате информацията, която имаме за Вас, или ако искате да упражните правата си, можете да се свържете с нас на support@vertera.org

Дружество с ограничена отговорност Лаборатория за красота и здраве "Вертера"

Адрес: 170006, Русия, Тверска област, град Твер, улица София Перовская, № 6, стая XIII

Телефон: 7 (920) 191-61-87, 8 (800) 707-25-39

Ние използваме бисквитки, за да осигурим правилното функциониране на нашия уебсайт и да подобрим качеството на нашата услуга. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за поверителност.Политиката на поверителност